مستند صنعتی پتروشیمی جم 1

مستند صنعتی پتروشیمی جم 1


توضیحات پروژه

این گزارش عملکرد به سفارش واحد سمعی بصری شرکت پتروشیمی جم تهیه شده که مربوط به ارائه گزارش آماری و عملکرد این شرکت در سال 1393 جهت ارائه در مجمع سالیانه عمومی 1394 می باشد. شرکت میهن طرح مسئولیت ساخت این مستند و تصویربرداری هوایی و ساخت موشن گرافیک و تیزر آن را برعهده داشته است .

زمان نهایی : 7.5 دقیقه

کیفیت نهایی: Full HD

گوینده : آقای نیکنام

مشاهده کنید