مستند صنعتی پتروشیمی پردیس

مستند صنعتی پتروشیمی پردیس


توضیحات پروژه

این مستند به سفارش واحد روابط عمومی شرکت پتروشیمی پردیس میباشد که جهت نمایش در مجمع عمومی این شرکت بوده و گروه میهن طرح مسئولیت ساخت مستند و عکاسی آن را برعهده داشته است تصویربرداری هوایی ، تایم لپس ، ساخت تیتراژ ،  موسیقی و صدا گذاری و عکاسی حرفه ای  دیجیتال در بازه های زمانی خاص از خصوصیات این مستند می باشد.

 

زمان نهایی : 12 دقیقه

کیفیت نهایی: Full HD

گوینده: آقای ناصر ممدوح

مشاهده کنید