طراحی استیکر کامیون محصولات نوشیدنی T-best

طراحی استیکر کامیون محصولات نوشیدنی T-best


توضیحات پروژه

طراحی استیکر کامیون ویژه محصولات نوشیدنی T-best

به سفارش نمایندگی این شرکت در ایران

مجری : شرکت میهن طرح