آگهی بازرگانی

برنامه‌ریزی یك كمپین تبلیغاتی نیاز به خلاقیت، تجربه و تخصص دارد. رسیدن به موفقیت تبلیغاتی یك هنر است ولی آنچه كه تبلیغات را به یك صنعت مبدل می‌كند تاثیر بی‌بدیل تبلیغات بر شكوفایی صنعت است.

کانون آگهی و تبلیغات نشانه که زیر مجموعه شرکت میهن طرح می باشد زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن عقد قرارداد همكاری با سازمان صدا و سیما به عنوان مجری پذیرش و پخش تبلیغات تلویزیونی، آماده ارائه خدمات تولید فیلمهای تبلیغاتی، برنامه‌ریزی پخش تبلیغات تلویزیونی،‌ ارائه كنداكتورهای پخش و مانیتورینگ پیام های بازرگانی سازمان صدا و سیما به كلیه شركت های خصوصی و دولتی متقاضی با شرایط مصوب سال 1395 خواهد بود.

شركت‌های متقاضی پس از بررسی كلیه قوانین و تامین مدارك مورد نیاز می توانند از طریق این کانون اقدام به عقد قراردادهای پخش تبلیغات تلویزیونی رسانه ملی نمایند. همچنین شركت های تبلیغاتی خصوصی می توانند از طریق این كانون نسبت به تسهیل ارائه خدمات به مشتریان خود اقدام به عقد قراردادهای مربوطه نمایند.